You are currently viewing Посяваме семената на Доброто…

Посяваме семената на Доброто…

На 17 април в ПГСС,, Царица Йоанна“ се проведе открит урок по основи на земеделието на тема ,,Сеитба и засаждане“.

Петя Генова – старши учител по професионална подготовка, и Анелия Божкова – ресурсен учител към РЦПППО- Пазарджик, показаха на всички присъстващи, че добрата работа в екип води до положителни резултати и целите на приобщаващото образование са постижими.

Урокът протече в спокойна , сърдечна и ведра атмосфера, с ясно структурирани задачи, с междупредметни връзки с литературата и фолклора. Вниманието към всеки ученик и взаимопомощта между учениците бяха въздействащи.Така, от сърце и душа, се работи тук всеки ден. Чувстват го и децата със специални образователни потребности, и техните съученици.

Разнообразие от дейности, игрови принцип, музика, мъдри мисли и практически умения – всичко имаше в този час . И най-вече – топлота и подкрепа!

В края на занятието учениците посяха семена, засадиха цветя, но всъщност посяха семената на Доброто, Надеждата и Любовта.

Гости на урока бяха д-р Гергана Колчакова- директор на РЦПППО – Пазарджик, Красимира Хаджиева- координатор РЕПЛРДУСОП/ УДУНЗ, Мария Божкова – Рехабилитатор на СГ , Александър Попов – психолог, г- жа Васвие Мехмедова- Старши експерт по професионалното образование и обучение в РУО- Пазарджик, инж. Георги Гатев – директор на ПГСС, д-р Ирина Кръстева – заместник – директор, учители по общообразователна и професионална подготовка. Те не скриха вълнението си, не спестиха топлите думи и високата оценка за работата на учителите и постиженията на техните ученици.

И ние Ви благодарим, скъпи колеги и ученици!