You are currently viewing Проект „Още една стъпка към успеха“, Програма Еразъм

Проект „Още една стъпка към успеха“, Програма Еразъм

Във връзка с изпълнение дейностите по проект „Още една стъпка към успеха“, Програма Еразъм № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865, на 20.10.2023 г. Ученици от 8, 9 и10 клас на ПГСС посетиха регионална библиотека „Н. Фурнаджиев“, където беше изнесен урок по философия като ролева игра.

Учениците Богомил Мечов и Гинка Павлова – 12 б клас и Димитър Стоянов от 11 б клас се въплътиха в образите на древните философи – Сократ, Платон и Аристотел.

Урокът протече като диалог между тримата, като бяха отразени епохата, някои особености от живота в Древна Гърция и смисълът да се изучават техните идеи.

При оформянето на костюмите и грима съдействие оказа медицинската сестра Даниела Табакова. Урокът е част от проект“Още една стъпка по пътя към успеха“, чиято цел е да обучаваме учениците по интересен начин, чрез ресурса на градската среда.