You are currently viewing ,,Още една стъпка по пътя към успеха “

,,Още една стъпка по пътя към успеха “

В изпълнение на проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “ по програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865 Десислава Дойкова, Димитър Арабов участваха в обучителния курс ,,Демократичният живот в ЕС- граждански права и задължения“ в Амстердам, Нидерландия. Заедно с колеги- учители от Испания, Италия, Хърватска, Унгария , Словения и Полша дискутираха общите европейски ценности, правата и задълженията на гражданите на Европа. Очакваме с интерес предстоящите дейности, чрез които ще предадем наученото на нашите ученици.

Да подпомогнем интеграцията на учениците, да ги направим достойни граждани на Европа е една от основните цели на проекта и важна част от мисията ни на учители в ПГСС.