Програма Еазъм + – спечелен проект

ПГСС“ЦАРИЦА ЙОАННА“ С НОВ СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

ПГСС“Царица Йоанна “ спечели поредния проект по Програма Еазъм + „Бъдеще за всички“ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058. Предвидените мобилности и избраните обучения продължават посоката начертана в предишните три проекта и надграждат добрите практики в сферата на екологията и приобщаващото образование.