You are currently viewing Програма Еразъм+
Еразъм ПГСС Лимасол

Програма Еразъм+

В изпълнение на проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “ по програма Еразъм+ № № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865

трима представители от ПГСС,,Царица Йоанна“ – инж Георги Гатев,Иванка Георгиева и Красимира Вачева, посетиха град Лимасол, Кипър и участваха в обучителния курс ,,Да четем града“.Заедно с колеги- учители от Латвия и Словения, те се запознаха с принципите и добрите практики на този толкова актуален метод на обучение. Убедиха се, че при умело водене от страна на обучителите преживяванията на открито с ресурса на градската среда

лесно стават стимулиращ източник на въздействие за социално и личностно развитие. Очакваме с интерес предстоящите дейности и занимания на открито,инициирани в ПГСС,,Царица Йоанна“.

Да подпомогнем учениците си да учат с ентусиазъм, да се справят по-успешно,да бъдат щастливи в училище- това е една от основните цели на проекта и важна част от мисията ни на учители в ПГСС.