Подбор на учители

ПГСС“Царица Йоанна“ стартира процедура за подбор на учители, които желаят да се включат в мобилности по новоспечеления проект „Бъдеще за всички“ по Програма Еразъм + 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058.

Темите на трите обучителни курса са свързани с екологично образование, обучение за разработване на проекти и разрешаване на конфликти. Заявления за участие и допълнителна информация – до 31.08.2023 г , Иванка Георгиева /кооринатор на проекта/