Традициите оживяват! Тодоровден е!

В Професионална гимназия по селско стопаство “Царица Йоанна“ е празник на красотата и силата – 16.03.2019г. /11.30ч./. Конски тропот оглася двора на 120 – годишното училище. Български народни песни звучат. Тодоровден е!…

Continue ReadingТрадициите оживяват! Тодоровден е!

Денят на лозаря – Трифон Зарезан

Денят на лозаря – Трифон Зарезан, е посветен на труда и любовта на българите към лозата, гроздето и виното. Със земята и лозата са свързани професиите и специалностите, по които…

Continue ReadingДенят на лозаря – Трифон Зарезан

120 години ПГСС „Царица Йоанна“

На южния бряг на Марица, в равна и плодородна земя израства училище ново и сбира за знания жадни сърца    Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“ – гр. Пазарджик отбеляза…

Continue Reading120 години ПГСС „Царица Йоанна“

Смел полет на силни криле – от здраво дърво с дълбоки корени!

Под това мото Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“ ще чества на 13 ноември 2018 година своята  120-та – годишнина. Тържествено и весело, с много емоции и гордост всички –…

Continue ReadingСмел полет на силни криле – от здраво дърво с дълбоки корени!