График за обучение на учениците от 8 до 12 клас в периода 10.05 – 28.05.2021г.

Съгласно заповед № РД-09-1028/29.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката от 10.05.2021 г. до 28.05.2021 г. учениците ще се обучават присъствено от осми до дванадесети клас при спазването на следния график: а) от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9, 11 и 12 клас; б) от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8, 10, 11 и 12 клас.

Continue ReadingГрафик за обучение на учениците от 8 до 12 клас в периода 10.05 – 28.05.2021г.

График за обучение на учениците от 8 до 12 клас

а) от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 и 10 клас; б) от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас.

Continue ReadingГрафик за обучение на учениците от 8 до 12 клас

Преустановяват се присъствените учебни занятия считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Уважаеми ученици, на основание Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България се преустановяват присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики,…

Continue ReadingПреустановяват се присъствените учебни занятия считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Програма Еразъм+ Училище за родители

Как да се справим с агресията, с проблемите в общуването между родители, ученици и учители, как да изградим мостове между училището и семейството- това бяха само част  от темите обсъждани…

Continue ReadingПрограма Еразъм+ Училище за родители