You are currently viewing УРОК В МУЗЕЯ

УРОК В МУЗЕЯ

Във връзка изпълнение дейностите по проект „ Още една стъпка по пътя към успеха“, Програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865, бе проведен изнесен урок по история на тема „Българското общество през Възраждането“. Урокът се проведе в Етнографски музей гр. Пазарджик. Учениците разгледаха най-голямата къща от епохата на Възраждането в Пазарджик, построена през 1850 г. от брациговски майстори в бароков стил. По време на презентацията в музея, учениците бяха запознати с демографските промени на населението през този важен период от българската история. Научиха как се оформя новата социална структура в българското общество и до какви промени води това в културната среда и начина на живот. Десетокласниците разгледаха сбирката към музея, изразиха силните си впечатления от къщата и експозицията. Задаваха въпроси, като в същото време показаха завидни знания, свързани с живота на българските възрожденци и детайли от тяхната култура. Урокът е част от проект“Още една стъпка по пътя към успеха“, чиято цел е да обучаваме учениците по интересен начин, чрез ресурса на градската среда.