You are currently viewing Инструктивно съвещание – 09.09.2020г.

Инструктивно съвещание – 09.09.2020г.

Днес /09.09.2020г./ в двора на Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“ се проведе инструктивно съвещание. То бе организирано от Регионално управление на образованието – Пазарджик. Присъстваха директори на училища, ЦПЛР, ЦСОП и РЦПППО, представители на общинската администрация, отговарящи за образованието, директора на РЗИ – д-р Фани Петрова, д-р Михайлова, представители на ОД на МВР и Регионална дирекция „Пожарна безопасност“. Срещата бе открита и водена от директора на РУО-Пазарджик, г-жа Валентина Кайтазова. Бяха дадени насоки във връзка с опазване на живота и здравето на учениците в условията на COVID-19 и указания във връзка с организацията на учебния процес.

Също така беше направен анализ на резултатите от държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване след седми клас. Бяха предложени мерки на регионално ниво за повишаване резултатите на учениците.