You are currently viewing Дар от сърце –<br>от ученици за ученици

Дар от сърце –
от ученици за ученици

С желание за подкрепа, с отговорност и съпричастност, в навечерието на Великден, учениците от ПГСС ,,Царица Йоанна“ направиха дар от сърце за децата от Центъра за настаняване от семеен тип – с пожелание да вярват в доброто, да имат надежда и светлина в живота.