You are currently viewing 150 години безсмъртие

150 години безсмъртие

150-годишнината от смъртта на Васил Иванов Кунчев бе отбелязана днес с рецитал в ПГСС „Царица Йоанна“. Членовете на клуб „Училище в музея“ създадоха табло и коментираха делото на Дякона, отделяйки специално внимание на записките от личното тефтерче на революционера. Гимназистите споделиха с присъстващите на изявата стихотворения на Христо Ботев, Дамян Дамянов, Александър Калчев.

Левски – светлата личност, пожертвала се за свободата на България, е нашата съвест, тя е криле и пътеводна искра. Признателни сме и коленичим!