Неучебни дни през месец май

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ 
21.05.2021 г. – втори ДЗИ 
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас 
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас