You are currently viewing Kлуб“Бъдещето ни е в нашите ръце“

Kлуб“Бъдещето ни е в нашите ръце“

Първата сесия на новоучредения клуб“Бъдещето ни е в нашите ръце“ се проведе на 13.05.2024 г. Клубът е сформиран по проект :+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ и цели да повиши екологичната култура у нашите ученици, да ги запознае с добрите екологични практики по света, да пробуди гражданско съзнание и отговорност към околната среда. Група деветокласници под ръководството на г-жа Абаджиева представиха своето разбиране за проблемите, свързани с околната среда и начертаха основни дейности, чрез които ще направят района на училището по- зелен и привлекателен