You are currently viewing Денят на числото Пи

Денят на числото Пи

Международният ден на математиката и Денят на числото Пи бяха отбелязани днес в ПГСС „Царица Йоанна“ – град Пазарджик. Г-н Д. Арабов, г-жа Д. Дойкова и г-жа Х. Грудева доказаха със своите ученици, че сложната наука може да бъде и забавна. Припомниха приноса към математиката на Алберт Айнщайн, който е роден на 14 март през 1879 година.

Отбелязването на Pi Day е предложено от физика Лари Шоу през 1988 година. Той използва американския модел за запис на датата. Първо е месецът, а после е денят (3/14). Пи е число, което продължава безкрайно (π = 3,14159…).

Темата на Международния ден на математиката през 2024 година е Playing with Math.