You are currently viewing 121 години Професионална гимназия по селско стопанство  „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик Още една година в летописа на гимназията!  Още една страница в историята……….!

121 години Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик Още една година в летописа на гимназията! Още една страница в историята……….!

Да честваш рожден ден е вълнуващо и празничното настроение завладява всички. Есенна украса радва очите в двата корпуса на дълголетното училище. В жълто- червено са обагрени дърветата в двора. Свежите цветя, поставени пред паметника на патрона, са израз на уважението на всички.

Сеитбата на есенниците е приключила. Гроздето от лозята на гимназията е прибрано и виното ври в бъчвите.

Време е за празник!

По стълбите в корпус I дефилират прекрасни момичета и показват прически, създадени от самите тях в часовете по фризьорство.

Изпълнени с трескаво напрежение са и минутите, в които звучат въпросите от интересната викторина и особено, когато отговорите валят от всички страни.

Музика оглася коридорите и двора на Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“, а кръшното хоро  на ученици и учители разиграва сърцата.

Гимназията празнува! Честит празник, скъпи ученици и колеги!