ТРЕТА ДОПЪЛНИТЕЛНА СЕСИЯ

На основание писмо с изх. №9105/15.09.2023г. на Министъра на образованието и науката е получено разрешение за допълнителна поправителна сесия за учениците, които не са положили успешно поправителните изпити за учебната 2022/2023 година съгласно график, утвърден от директора на ПГСС „Царица Йоанна“ както следва:

  1. Български език и литература, ООП – 02.10.2023г.
  2. Английски език, ООП – 02.10.2023г.
  3. География и икономика, ООП – 03.10.2023г.
  4. Химия и опазване на околната среда, ООП – 03.10.2023г.
  5. Философия, ООП – 03.10.2023г.
  6. Математика, ООП – 04.10.2023г.

Всички изпити ще бъдат проведени от 14:15 часа.