You are currently viewing Проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “

Проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “

Клуб “ Моят град – минало, настояще, бъдеще“ по проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “,програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865 ,проведе втората си сесия с ученици от осми клас на 24.10.2023 г. Учениците се запознаха с важни факти от историята и значимостта а града ни през вековете. Инициативата е част от дейностите по проект „Още една стъпка по пътя към успеха“ и цели да запознае гимназистите с уникалността на родния град ,както и да възпитат у тях чувство за принадлежност към родното място.