You are currently viewing Проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “, Програма Еразъм+

Проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “, Програма Еразъм+

На 26.09 .2023 г. в рамките на проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “, Програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865 ,в ПГСС“Царица Йоанна“ се проведе вътреучилищно обучение на тема “ Демократичният живот в Европейския съюз- граждански права и задължения“. Десислава Дойкова запозна учителския колектив с наученото по време на мобилността в гр. Амстердам, Нидерландия. Споделени бяха интересни теми от обучението, впечатления от съвместната работа с участници от Испания, Полша, Италия, Хърватска и Словения . Представени бяха приложения и ресурси за ползване, с които по интересен и достъпен начин да се обогатят знанията на учениците за ЕС.