Родителска среща на 07.10.2020г. от 16:30 часа

На 07.10.2020г. от 16:30 часа ще се проведе родителска среща както следва: VIII клас – в залата на втория етаж в корпус II;IX, X и XI клас – в 14-ти…

Continue Reading Родителска среща на 07.10.2020г. от 16:30 часа

Откриване на учебната 2020-2021 година

Уважаеми ученици, 15.09 ще бъде присъствен ден само за 8 клас. Заповядайте в двора на училището от 09:00 часа. За всички ученици редовните учебни занятия ще стартират на 16.09 от…

Continue Reading Откриване на учебната 2020-2021 година

Инструктивно съвещание – 09.09.2020г.

Днес /09.09.2020г./ в двора на Професионална гимназия по селско стопанство "Царица Йоанна" се проведе инструктивно съвещание. То бе организирано от Регионално управление на образованието – Пазарджик. Присъстваха директори на училища, ЦПЛР,…

Continue Reading Инструктивно съвещание – 09.09.2020г.

Родителска среща – Еразъм+

Ръководството на ПГСС "Царица Йоанна" - гр. Пазарджик организира родителска среща във връзка с подготвителните дейности по пътуване на ученици от специалност "Механизация на селското стопанство" по проект №2020-1-BG-KA102-078432 "Европейска…

Continue Reading Родителска среща – Еразъм+