Инструктивно съвещание – 09.09.2020г.

Днес /09.09.2020г./ в двора на Професионална гимназия по селско стопанство "Царица Йоанна" се проведе инструктивно съвещание. То бе организирано от Регионално управление на образованието – Пазарджик. Присъстваха директори на училища, ЦПЛР,…

Continue Reading Инструктивно съвещание – 09.09.2020г.

Родителска среща – Еразъм+

Ръководството на ПГСС "Царица Йоанна" - гр. Пазарджик организира родителска среща във връзка с подготвителните дейности по пътуване на ученици от специалност "Механизация на селското стопанство" по проект №2020-1-BG-KA102-078432 "Европейска…

Continue Reading Родителска среща – Еразъм+

Програма Еразъм +

На 12.06.2020 г. ЦРЧР публикува резултатите от селекцията на проектни предложения  по програма Еразъм + ПГСС „Царица Йоанна“ гр. Пазарджик  има спечелени два проекта: по КА 102, сектор   „ Професионално…

Continue Reading Програма Еразъм +

Стипендии – януари – април 2020г.

Уважаеми ученици, стипендиите за месеците от януари до април ще се раздават на 28.05 по график както следва: За VIII клас - от 09:00 часа За IX клас - от…

Continue Reading Стипендии – януари – април 2020г.