Проект „Европейско гражданство в училище“

По интересен и същевременно ползотворен начин ученици от 9., 10. и 11. клас разгледаха темите "Зелена сделка" и "Обща селскостопанска политика на ЕС" по проект "Европейско гражданство в училище", който…

Continue ReadingПроект „Европейско гражданство в училище“

,,Заедно ще тръгнем, дойде ли Гергьовден“

Под този надслов премина Представителната изява на извънкласни, клубни и дейности с професионална практическа насоченост в ПГСС,,Царица Йоанна“. Събитието уважиха г-жа Дора Дулчева-Величкова, Началник на РУО-Пазарджик,г-жа Гергана Колчакова-Директор на Регионалния център за приобщаващо образование, г-н Руков- кмет на с. Црънча и собственик на ,,Агро Црънча“, г-н Спасов - кмет на Братаница и наш спонсор, партньори и работодатели, директори, учители и ученици от основни училища в региона.

Continue Reading,,Заедно ще тръгнем, дойде ли Гергьовден“
Read more about the article Програма Еразъм+
Еразъм ПГСС Лимасол

Програма Еразъм+

В изпълнение на проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “ по програма Еразъм+ № № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865трима представители от ПГСС,,Царица Йоанна“ посетиха град Лимасол, Кипър и участваха в обучителния курс ,,Да четем града“.

Continue ReadingПрограма Еразъм+
Read more about the article Вестник „Земя и слово“
Вестник на ПГСС "Земя и слово"

Вестник „Земя и слово“

Имаме си вестник! Той е дело на ентусиазма и младежкия устрем на ученическия клуб по журналистика в ПГСС "Царица Йоанна" с ръководител г-жа Ралица Иванова.

Continue ReadingВестник „Земя и слово“