You are currently viewing 123 години ПГСС „Царица Йоанна“

123 години ПГСС „Царица Йоанна“

На 13.11.2021 година ПГСС „Царица Йоанна“ отбелязва 114 г. от рождението на своя патрон – царица Йоанна – една от най-фините и обичани дами от европейската аристокрация. Училището ни е създадено в далечната 1898 година. Пазарджик се променя. Вече има своето Нисше земеделско училище. През 2004 година гимназията ни приема името „Царица Йоанна“ – с признателност към делата на една благородна жена, родена в Рим, но отдала сърцето си на България. Милостива и интелигентна – такава остава тя в съзнанието на съвременниците си. Ние, хората на 21. век, осъзнаваме силата на нейните дела и сме благодарни. Само щедрите души, които преливат от любов към човека, могат да оставят такъв отпечатък. Следваме заветите на Царицата, за да постигаме успехи днес. Пазим посланията ѝ, за да изградим стойностни хора. Ние, учителите, образоваме и възпитаваме с обич и отговорност своите ученици, защото вярваме в силата на знанието. Гимназистите ни с внимание година след година слушат думи на признателност за Йоанна – царицата майка на българите, и градят своето по-добро бъдеще. Пазим думите ѝ: „Човек трябва да прощава!“. Те са доказателство за нейното великодушие. Почтена, скромна, вярваща, отговорна… Достойна! И обичаща… Усещаме закрилата ѝ, следваме посланията за милосърдие и добротворство! И благодарим! Поздравяваме всички бивши и настоящи учители и ученици, свързали живота си с ПГСС „Царица Йоанна“! Желаем Ви здраве, радост и сили по пътя на знанието! Нашата Царица вярваше: „Българският народ притежава безброй вродени качества… У него се намират всички добродетели на сърцето.“ Нека тези слова бъдат Вашите криле! Честит празник! Директорът на ПГСС „Царица Йоанна“ – инж. Георги Гатев, и колективът на училището