You are currently viewing „Ученическа регионална академия на УСПЕХА – 2024“

„Ученическа регионална академия на УСПЕХА – 2024“

„Ученическа академия на УСПЕХА“ събра 153 ученици от I до XII клас, класирани на националните или на областните кръгове на олимпиади и състезания през учебната 2023-2024 година в Лапидариума на Историческия музей – Пазарджик.

Учениците получиха грамоти от началника на Регионалното управление на образованието – Пазарджик, госпожа Ружа Семерджиева, за своите отлични постижения в различните предметни области и професионални направления.

Лоздравления за нашите участници Георги Янков- 10 а клас, Красимир Георгиев- 9а клас и Сашо Митков- 11 а, които достойно представиха гимназията ни в националното състезание „Млад фермер“