Проект „Ученически практики 2“

За втора поредна година учениците от ПГСС“Царица Йоанна“ участваха и реализираха успешно проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2. Знания, умения и компетенции в реална работна среда усвоиха 20 гимназисти от специалностите „Монтьор на селскостопанска техника“, “ Фризьор“ и „Техник в лозаровинарството“. Всеки ученик получи сертификат за успешно проведена практика в реални работни условия и стипендия в размер на 372 лв.