Тодоровден Конски Великден

На 16.03.2019г. от 11:30ч. в ПГСС „Царица Йоанна“- гр. Пазарджик

ще се проведат демонстративни спортни изяви в чест на празника на коневъдството и конния спорт.

Заповядайте!

Във въздуха се носи аромат на пролет и тропот от препускащи коне.