You are currently viewing Представяне на професия  „Техник в лозаровинарството“

Представяне на професия  „Техник в лозаровинарството“

,, Ние знаем, можем, ще успеем“

На 25.03.2022г. в един различен час, съчетал интерактивни и традиционни методи, учениците от ПГСС “Царица Йоанна“ представиха професията “Техник в лозаровинарството“ – емблематична за гимназията.Те недвусмислено доказаха, че традициите са живи и младостта ги обогатява.Приемствеността в професията е много ценна и тя беше осъществена и в този час чрез участието на успешно реализирали се ученици от гимназията. Рангел Пейков, Георги Костов, Димитър Павлов, Стоян Благолажов изразиха благодарността си към училището, което им е дало успешен старт в професията, увериха настоящите лозаровинари, че имат отлични перспективи, ако се трудят и усвояват с желание и отговорност професионалните знания и умения.С нескрито вълнение гимназистите показаха какво са научили по професията, като отговаряха на въпроси, зададени от гостите.С гордост припомниха интересни факти от Летописната книга на гимназията.Най-добрите в професията запознаха присъстващите с основните дейности при отглеждането на лозата, с етапите във винопроизводството, представиха машините, извършиха заключителните операции-бутилиране, етикиране. Показаха и умение да презентират готовия продукт, направиха демонстрационна дегустация. И така извървяха “пътя на виното“, под умелото ръководство на своите преподаватели: Петя Генова, Стоян Костадинов, Снежана Желязкова.Емоционален, вдъхновяващ, многообещаващ беше този час по професията. Убеди ни, че лозаровинарите от ПГСС знаят, могат и ще успеят.