You are currently viewing Родителска среща на 07.10.2020г. от 16:30 часа

Родителска среща на 07.10.2020г. от 16:30 часа

На 07.10.2020г. от 16:30 часа ще се проведе родителска среща както следва:

  • VIII клас – в залата на втория етаж в корпус II;
  • IX, X и XI клас – в 14-ти кабинет;
  • XII клас – в 18-ти кабинет.