You are currently viewing ПГСС“ЦАРИЦА ЙОАННА“ С НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

ПГСС“ЦАРИЦА ЙОАННА“ С НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Проектът „Втори шанс“ на ПГСС“Царица Йоанна“ е сред одобрените за финансиране по Ключова дейност 1″Образователна мобилност за граждани“, сектор“Образование за възрастни“. Планираните дейности и обучения ще дадат възможност на учениците от задочна форма на обучение да се запознаят с интересни факти за ЕС и да усвоят и надградят ключови компетентности в сферата на цифровите технологии.