You are currently viewing Онлайн обучение – от 02.11 до 30.11.2020г.

Онлайн обучение – от 02.11 до 30.11.2020г.

Уважаеми ученици, от 02.11 до 30.11 обучението в гимназията се провежда онлайн чрез платформата Teams. Потребител и парола можете да получите от класните ръководители. График начасовете можете да разгледате тук: ГРАФИК