You are currently viewing Денят на лозаря – Трифон Зарезан

Денят на лозаря – Трифон Зарезан

Денят на лозаря – Трифон Зарезан, е посветен на труда и любовта на българите към лозата, гроздето и виното. Със земята и лозата са свързани професиите и специалностите, по които се обучаваме и това ни дава основание да съхраним традицията – да празнуваме празника на лозята, лозарите и виното!

И днес, верни на традицията, ние, учениците и целият колектив на Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“, сме тук, за да празнуваме.