You are currently viewing Грамоти и награди за наши ученици от Окръжния съд в град Пазарджик

Грамоти и награди за наши ученици от Окръжния съд в град Пазарджик

Г-жа Елеонора Серафимова – и.ф. председател на Окръжен съд – град Пазарджик, зарадва ученици от ПГСС „Царица Йоанна“ с грамоти и награди, полезни за учебния процес. Гимназистите Балин Йонков, Тошо Илиев, Гинка Павлова, Мария Стоянова, Димитър Стоянов, Даря Панчева, Марко Митков и Силвия Рангелова се включиха активно в образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Изразяваме своята благодарност за жеста и вярваме, че успешното сътрудничество, реализирано през учебната 2023-2024 година, ще продължи.