You are currently viewing <strong>ПОЧВАТА-НАЧАЛО НА ЖИВОТ</strong>

ПОЧВАТА-НАЧАЛО НА ЖИВОТ

„Никоя нация не може да постигне благоденствие, докато не осъзнае, че да се оре земята, е занятие също така достойно, както и писането на поеми.“

                                                                                                        Джордж Вашингтон

Под този надслов се проведе открит урок, посветен на Световния ден на почвата, който се отбелязва на 5 декември.

  Преподавателите по агрономически дисциплини-госпожа Петя Генова и госпожа Снежана Желязкова, заедно с учениците от осми клас, представиха пред гостите презентация за значението на почвата и мероприятията за нейното опазване.

 С голям ентусиазъм учениците бяха направили проучване за основните характеристики на почвата в училищното поле, коментираха резултатите от проучването и стигнаха до изводи за плодородието на полето.

Осмокласниците успешно определиха типовете почва в различни части на България и подходящите култури за отглеждане върху тях.

 Освен научни познания и практически умения ,учениците показаха и емоционално отношение към почвата чрез снимки на любими места от красивия парк на гимназията.

         По безспорен начин учениците потвърдиха, че са в точното училище и овладяват професията ,която ще дава най- ценното на хората-хляба!

 За гостите имаше и подарък-засадено в почвата от училищното поле ,цвете -символ на растежа и красотата на младостта.

Урокът е част от вътрешноквалификационната дейност на гимназията.