На 09 и 10 декември педагогическите специалисти от ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик взеха участие в обучение по проект „Образование за утрешния ден“, дейност 3.4. Темата на обучението: „Развиване на знания и умения за създаване и използване на дигитални интерактивни материали в учебния процес““ има за цел да вдъхнови, мотивира и превърне преподавателя в дигитален ментор, който подпомага и напътства учениците при усвояване на нови знания чрез СТЕМ интегрирани уроци и използване на софтуер: MozaBook. Това е не само съвременен метод, но и води до нов тип възприятие, което отговаря на възможностите и нагласите на учениците, а процесът на обучение става интересен и ефективен.

Учителите се запознаха с начините за използване на широк спектър от електронни ресурси, така че да се запази водещата роля на преподавателя в учебния процес, но и да се развият ключови умения у учениците – дигитални компетентности, креативност, изследователски подход и експерименталност.