Oбучителен курс на тема „По-зелено училище за устойчиво бъдеще“.

В периода 21-27 април в гр. Рейкявик, Исландия се проведе обучителен курс на тема „По-зелено училище за устойчиво бъдеще“. В него се включиха трима учители от ПГСС“Царица Йоанна“- директорът на гимназията и координатор на проекта – инж. Георги Гатев, Цветелина Абаджиева- учител по професионално образование и Иванка Георгиева- учител ООП. Обучението е част от проект №+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“, Програма Еразъм+ и цели да запознае учители и ученици с работещи зелени практики и устойчиви еко проекти. Участниците обмениха опит с колеги от Франция, Белгия, Испания, Германия, Гърция и Полша. С планираните дейности ще изградим разбиране към глобалните екологични предизвикателства у нашите ученици, както и знания и умения за справяне с тях .

Всички реакции:

36Вие и 35 други

Вашият коментар