Родителска среща – Еразъм+

Ръководството на ПГСС "Царица Йоанна" - гр. Пазарджик организира родителска среща във връзка с подготвителните дейности по пътуване на ученици от специалност "Механизация на селското стопанство" по проект №2020-1-BG-KA102-078432 "Европейска…

Continue ReadingРодителска среща – Еразъм+

Проектът по програма Еразъм + № 2020-1-BG01-KA101-078263 на ПГСС „Царица Йоанна“- ,,По пътя към успеха” стартира с обучение в Испания , Тенерифе.

Проектът по програма Еразъм + № 2020-1-BG01-KA101-078263 на ПГСС „Царица Йоанна“- ,,По пътя към успеха” стартира с обучение в Испания , Тенерифе.

Continue ReadingПроектът по програма Еразъм + № 2020-1-BG01-KA101-078263 на ПГСС „Царица Йоанна“- ,,По пътя към успеха” стартира с обучение в Испания , Тенерифе.

Програма Еразъм +

На 12.06.2020 г. ЦРЧР публикува резултатите от селекцията на проектни предложения  по програма Еразъм + ПГСС „Царица Йоанна“ гр. Пазарджик  има спечелени два проекта: по КА 102, сектор   „ Професионално…

Continue ReadingПрограма Еразъм +

Стипендии – януари – април 2020г.

Уважаеми ученици, стипендиите за месеците от януари до април ще се раздават на 28.05 по график както следва: За VIII клас - от 09:00 часа За IX клас - от…

Continue ReadingСтипендии – януари – април 2020г.