Програма Еразъм +

На 12.06.2020 г. ЦРЧР публикува резултатите от селекцията на проектни предложения  по програма Еразъм + ПГСС „Царица Йоанна“ гр. Пазарджик  има спечелени два проекта: по КА 102, сектор   „ Професионално…

Continue Reading Програма Еразъм +

Стипендии – януари – април 2020г.

Уважаеми ученици, стипендиите за месеците от януари до април ще се раздават на 28.05 по график както следва: За VIII клас - от 09:00 часа За IX клас - от…

Continue Reading Стипендии – януари – април 2020г.

Срокът за подаване на заявление за изпит по желание по чужд език 10 кл. и дигитални компетентности 10 кл. се удължава до 10 април. Заявленията могат да се подават от учениците дистанционно.

Continue Reading Срокът за подаване на заявление за изпит по желание по чужд език 10 кл. и дигитални компетентности 10 кл. се удължава до 10 април. Заявленията могат да се подават от учениците дистанционно.