You are currently viewing

Във връзка с изпълнение дейностите по проект:+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ ученици, учители и непедагогичски персонал от ПГСС“Царица Йоанна“ се включиха в инициативите за изграждане на еко кът за почивка и учене на открито в гимназията. С много вдъхновение, сръчност и креативност, с подръчни еко материали е почти обновена беседката в парка на училището. В процес на създаване е многофункционален еко кът за отдих и обучение на открито. Разширяването и повишаването на теоретическото и практическото равнище на знанията на учениците по въпросите, свързани с опазването на околната среда, чрез промяна на тяхното екологично мислене са част от приоритетите на проекта