You are currently viewing СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА УЧИТЕЛИ

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА УЧИТЕЛИ

Поздравления за нашите колеги: Диана Генова- учител по немски език, и Здравко Узунов- учител по история и цивилизации, които бяха наградени от издателство,,КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ със

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА ПРИНОС КЪМ РАЗРАБОТВАНЕТО НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ!

Честито, колеги!

Още много успехи!