Смел полет на силни криле – от здраво дърво с дълбоки корени!

Под това мото Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“ ще чества на 13 ноември 2018 година своята  120-та – годишнина. Тържествено и весело, с много емоции и гордост всички – ученици и учители – се подготвяме и ще отбележим този юбилей.

Историята ни  отвежда към корените ни, но нашето училище, родено на южния бряг на Марица, днес гледа и към своето бъдеще. Екипът ни е сплотен  и силен с любовта си към учениците, със своя професионализъм и със силни криле за полет и успехи.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!