You are currently viewing Открит урок в ПГСС „Царица Йоанна“, свързан с проекта „Бъдеще за всички“

Открит урок в ПГСС „Царица Йоанна“, свързан с проекта „Бъдеще за всички“

На 29.05.2024 година в училището ни се проведе открит урок, свързан с ПРОЕКТ:+№+ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“ („ЕРАЗЪМ+“). Присъстваха д-р Ирина Кръстева – заместник-директор в гимназията, и колеги.

Десислава Дойкова, Мария Райчева и Любомира Петрова ангажираха вниманието на ученици и учители с интересни въпроси, посветени на добронамереното и ефективно общуване. Загадките бяха представени под формата на игра. Наградата не бе 100 000 лева, а богатство от знания и положителни емоции.

Гимназистите се запознаха с казуси, свързани с разказа „Другоселец“ от Йордан Йовков. Необходимо бе да очертаят конфликта в творбата, да се идентифицират с даден герой, да анализират значението на имената на персонажите. Предизвикателство за младите хора бе да направят своите предположения за развръзката в разказа.

Откритият урок завърши с анкета за учениците, които се включиха в проекта, и обещание за още срещи, посветени на пълноценната комуникация и разрешаването на конфликти. В края на проявата думата бе дадена на госпожа Цветелина Абаджиева, която осъществи приемственост, коментирайки работата на колегите си и учениците, както и новите дейности по проект „Бъдеще за всички“. Развиване на екологичната култура, учене сред природата, творчество… Инициативите ни продължават.