You are currently viewing Национално външно оценяване – X клас

Национално външно оценяване – X клас

Уважаеми ученици и родители,

изпитите от Националното външно оценяване – X клас ще се проведат както следва:

Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 11:00 часа /учениците следва да се явят в училището не по-късно от 10:15 часа/.
Математика – 12 юни 2024 г., начало 08:00 часа /учениците следва да се явят в училището не по-късно от 07:15 часа/.