You are currently viewing Заедно сме на ТРИФОН ЗАРЕЗАН

Заедно сме на ТРИФОН ЗАРЕЗАН

Хубаво е! Весело е! Заедно сме на ТРИФОН ЗАРЕЗАН!

Ние от ПГСС,, Царица Йоанна“ свързваме този ден с труда, но и със сладката умора от ползотворната работа, с наздравиците с искрящия еликсир и, разбира се, с Любовта.

Толкова много хора са обединени от магията на виното и любовта!

За поредна година професионалният празник на лозарите се чества в гимназията от всички : ученици, учители, служители, гости.

На нашия ТРИФОН ЗАРЕЗАН скъпи гости са : г-жа Албена Димитрова- Старши експерт по ОСО от РУО- гр. Пазарджик, директори и учители от основни училища в областта, бивши колеги и възпитаници на ПГСС,,Царица Йоанна“.

Традициите са живи!…

,, Доброто вино се създава с труд и любов“, споделят учениците от професия ,,Лозаровинар“. А знанията, усвоени през годините на обучение, проверява с викторина г-жа Абаджиева – преподавател по технология на винопроизводството. Става ясно, че тук се подготвят добри професионалисти. Аплодисменти за всички тях и за учителите им!

С Дионисиевата клетва лозаровинарите заявяват благодарност и обич към лозята и виното, дават обещания да пазят достойно професионалната чест.

Магичен е обичаят по зарязването… И всяка година той носи надежда за здраве и берекет. ,, Царят на виното“ заслужава корона, а директорът на гимназията, г- н Гатев, повежда дружината на лозарите към лозето. Отрязват ,,три пръчки от три лози, поливат корените с вино и благославят реколтата…“

Да бъдем благодарни за виното и хляба, за обичта и веселите дни!

Честит ТРИФОН ЗАРЕЗАН !