Дати за провеждане на ДЗИ, както следва:

Сесия май – юни
• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 19 май 2023 г., начало 08,30 ч.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 май 2023 г., начало 08,30 ч.
• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май – 31 май 2023 г. 

Сесия август – септември
• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08,30 ч.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 25 август 2023 г., начало 08,30 ч.
• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 август – 1 септември 2023 г.

Заявленията за допускане до ДЗИ се подават в срок от 06.02. – 21.02.2023 г. в гимназията.

Заповед ДЗИ

ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити