Дати за провеждане на ДЗИ, както следва:

Сесия май – юни
• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май
2024 г., начало 08,30 ч.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
– 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.
• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22
май – 31 май 2024 г.
Сесия август – септември
• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август
2024 г., начало 08,30 ч.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за
придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)
– 23 август 2024 г., начало 08,30 ч.
• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 –
30 август 2024 г.

Заявленията за допускане до ДЗИ се подават:

  • в срок от 06.02. – 21.02.2024 г. за сесия май-юни;
  • в срок от 26.06.2024 г. –
    11.07.2024 г.
     за сесия август-септември в гимназията.

 Заповед ДЗИ

ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити