Дати за провеждане на ДЗИ, както следва:

Сесися май-юни
Български език и литература – 19.05.2021г., начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит – 21.05.2021г., начало 08:00 часа

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26.05 – 31.05.2021г.

Сесия август-септември

Български език и литература – 26.08.2021г., начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит – 27.08.2021г., начало 08:00 часа

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30.08 – 02.09.2021г.

Заявленията за допускане до ДЗИ се подават в срок от 01.03.2021г. до 19.03.2021г. в гимназията.

Заповед ДЗИ

ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити

Видео инструктаж за зрелостник:

Видео инструктаж за квестор: