Дати за провеждане на ДЗИ, както следва:

Сесия май – юни
• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08,30 ч.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2022 г., начало 08,30 ч.
• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май – 3 юни 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година) РД09-1807/31.08.

Сесия август – септември
• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 25 август 2022 г., начало 08,30 ч.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 26 август 2022 г., начало 08,30 ч.
• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 август – 2 септември 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български
език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година)

Заявленията за допускане до ДЗИ се подават в срок от 27.06. – 08.07.2022 г. в гимназията.

Заповед ДЗИ

ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити