Уважаеми зрелостници, задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – част по теория ще се проведе на 23.05.2023 г. от 08:30 часа в учебен корпус I в Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик.

ЗДИППК – част по практика ще се проведе на 29.05.2023г. и 30.05.2023г. от 14:30 часа в гимназията.