You are currently viewing Mеждуучилищна инициатива по проект „Подкрепа за успех“, инициирана от РУО Пазарджик

Mеждуучилищна инициатива по проект „Подкрепа за успех“, инициирана от РУО Пазарджик

Ученето в ПГСС“Царица Йоанна“- интересно и забавно! Под този надслов се проведе междуучилищна инициатива по проект „Подкрепа за успех“, инициирана от РУО Пазарджик. Включиха се ученици от различни училища от Община Пазарджик. Разделени на четири отбора, те решаваха образователни задачи по български език и математика. Представиха по интересен начин усвоените знания и умения и показаха ,че ученето може да бъде забавно и вълунуващо.