You are currently viewing Традициите оживяват!
Откриване на конна база в Професионална гимназия по селско стопанство Пазарджик

Традициите оживяват!

Човекът и конят! Изконна, вековна българска връзка.

На кон Аспарух, взрян в ледените води на Дунав, завещава: България завинаги бъди!

Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“ – гр. Пазарджик е свързана със земеделието и животновъдството, защото обучава и възпитава професионални кадри за развитието на тези отрасли, на селското стопанство.

И съвсем естествено една традиция се съживява в това 120-годишно училище. На 15.10.2019 година в двора на гимназията се откри с водосвет нова конна база ТОМИНИК. Обучението е в ръцете на опитен треньор – Димитър Димитров.

Мениджър на базата е Катерина Димитрова, която заедно със своя партньор Николай Маринов са собственици на базата.

ПГСС „Царица Йоанна“ е и партньор на младите инвеститори. Конният спорт и конният туризъм са едно ново начало, за да се възвърне славата ни като конен регион.  „Възобновяваме нещо, което е било и се надяваме да бъде. Бъдещето е в инвестициите.“ – подчерта директорът на гимназията инж. Георги Гатев.

Кметът на град Пазарджик – г-н Тодор Попов поздрави за поредната инициатива и я определи като „Още един щрих в палитрата от дейности в града ни с насока спорт и свободно време за младите хора.“

ПГСС „Царица Йоанна“ е вярна на своето мото: Традиции, настояще – бъдеще! И всяка нова инициатива е нов хоризонт за обучението и възпитанието на младите хора, които мислят за своето бъдеще. А тези, които обичат конете са добре дошли в гимназията, защото в обучението по професията „Ветеринарен техник“ имаме здрави основи, дългогодишен опит.

Любовта към коня, любовта към животните и грижите за тях са измерение за човечност. Нека бъдем добри с верен поглед напред!