Процедура за подбор на учители

ПГСС“Царица Йоанна“ стартира процедура за подбор на учители, които желаят да се включат в мобилности по новоспечеления проект „Още една стъпка по пътя към успеха“ по Програма Еразъм + 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865.

Темите на двата обучителни курса са свързани с обучение на открито с ресурса на градската среда и с европейските ценности. За допълнителна информация -Иванка Георгиева /кооринатор на проекта/