Изнесен урок по АЕП и Основи на земеделието

В изпълнение дейностите по проект „ Още една стъпка по пътя към успеха“, Програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865, на 07.10 бе проведен поредният изнесен урок по АЕП и Основи на земеделието…

Continue ReadingИзнесен урок по АЕП и Основи на земеделието

УРОК В МУЗЕЯ

Във връзка изпълнение дейностите по проект „ Още една стъпка по пътя към успеха“, Програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865, бе проведен изнесен урок по история на тема „Българското общество през Възраждането“.…

Continue ReadingУРОК В МУЗЕЯ

ТРЕТА ДОПЪЛНИТЕЛНА СЕСИЯ

На основание писмо с изх. №9105/15.09.2023г. на Министъра на образованието и науката е получено разрешение за допълнителна поправителна сесия за учениците, които не са положили успешно поправителните изпити за учебната…

Continue ReadingТРЕТА ДОПЪЛНИТЕЛНА СЕСИЯ

Проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “, Програма Еразъм+

На 26.09 .2023 г. в рамките на проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “, Програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865 ,в ПГСС"Царица Йоанна" се проведе вътреучилищно обучение на тема " Демократичният живот в Европейския съюз- граждански права и задължения"

Continue ReadingПроект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “, Програма Еразъм+