Заедно сме на ТРИФОН ЗАРЕЗАН

ие от ПГСС,, Царица Йоанна“ свързваме този ден с труда, но и със сладката умора от ползотворната работа, с наздравиците с искрящия еликсир и, разбира се, с Любовта. Толкова много хора са обединени от магията на виното и любовта! За поредна година професионалният празник на лозарите се чества в гимназията от всички : ученици, учители, служители, гости.

Continue ReadingЗаедно сме на ТРИФОН ЗАРЕЗАН

Дегустация на вина в ПГСС „Царица Йоанна“

В навечерието на празника на Трифон Зарезан в ПГСС „Царица Йоанна“ се проведе дегустация на бели и червени вина. Под ръководството на госпожа Цветелина Абаджиева комисия от ученици от специалността…

Continue ReadingДегустация на вина в ПГСС „Царица Йоанна“

Сбирка на ученици и учители, посветена на разрешаването на конфликти

На 30.01.2024 година в училището ни се състоя поредната сбирка на ученици и учители, посветена на разрешаването на конфликти. Десислава Дойкова, Мария Райчева и Любомира Петрова реализираха срещата с гимназистите…

Continue ReadingСбирка на ученици и учители, посветена на разрешаването на конфликти

Коледно тържество в ПГСС „Царица Йоанна“

Коледно тържество, подготвено от Димитър Стоянов от 11. Б клас и Богомил Мечов от 12. Б клас, се състоя в ПГСС „Царица Йоанна“. Организаторите бяха подкрепени от учители, съученици, медицинската…

Continue ReadingКоледно тържество в ПГСС „Царица Йоанна“