„СТРАХОТЕН ДЕН“ в ПГСС „Царица Йоанна“

На 18 април ПГСС,,Царица Йоанна“ отвори широко врати за седмокласници от областта, изправени пред важния избор - къде ще продължат да учат в гимназиален етап. С голямо желание и прекрасно настроение домакините подготвиха кътове на изучаваните професии: ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА, ТЕХНИК В ЛОЗАРОВИНАРСТВОТО и ФРИЗЬОР.

Continue Reading„СТРАХОТЕН ДЕН“ в ПГСС „Царица Йоанна“

Посяваме семената на Доброто…

На 17 април в ПГСС,, Царица Йоанна“ се проведе открит урок по основи на земеделието на тема ,,Сеитба и засаждане“. Петя Генова – старши учител по професионална подготовка, и Анелия Божкова – ресурсен учител към РЦПППО- Пазарджик, показаха на всички присъстващи, че добрата работа в екип води до положителни резултати и целите на приобщаващото образование са постижими.

Continue ReadingПосяваме семената на Доброто…

Международен ден на ромите

Международният ден на ромите бе отбелязан в ПГСС „Царица Йоанна“ – град Пазарджик На 8 април се отбелязва Международният ден на ромите. Чества се от 1992 г. по предложение на…

Continue ReadingМеждународен ден на ромите

ПОКАНА

Уважаеми дами и господа, в изпълнение на чл. 20 и във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 8, т. 10 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените…

Continue ReadingПОКАНА