Проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “, Програма Еразъм+

На 26.09 .2023 г. в рамките на проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “, Програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865 ,в ПГСС"Царица Йоанна" се проведе вътреучилищно обучение на тема " Демократичният живот в Европейския съюз- граждански права и задължения"

Continue ReadingПроект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “, Програма Еразъм+

Посещение до Мелник

,,Ако у нас има град, който е изкаран сякаш от приказките, то това е Мелник“ В това се убедиха учениците и учителите от ПГСС,, Царица Йоанна“, които посетиха най-малкия град в България и се насладиха на неговата неповторима романтика.

Continue ReadingПосещение до Мелник

Тържество в ПГСС „Царица Йоанна“ – град Пазарджик, посветено на 15 септември

Новата учебна година официално бе открита на 15.09.2023 година в ПГСС „Царица Йоанна“ – град Пазарджик.

Continue ReadingТържество в ПГСС „Царица Йоанна“ – град Пазарджик, посветено на 15 септември

,,Още една стъпка по пътя към успеха “

В изпълнение на проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “ по програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865 Десислава Дойкова, Димитър Арабов участваха в обучителния курс ,,Демократичният живот в ЕС- граждански…

Continue Reading,,Още една стъпка по пътя към успеха “