Демонстрации на прически в ПГСС „Царица Йоанна“ – Пазарджик

С демонстрации на актуални прически, любопитни факти за козметични продукти и много усмивки започна седмицата, посветена на професията на фризьора в ПГСС „Царица Йоанна“ – Пазарджик. Гимназистите, изучаващи тънкостите на…

Continue ReadingДемонстрации на прически в ПГСС „Царица Йоанна“ – Пазарджик

ПРОЕКТ: + № + 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“, обучителен курс: „Разрешаване на конфликти“

Десислава Дойкова, Мария Райчева и Любомира Петрова – учители в ПГСС „Царица Йоанна“, се включиха в обучение по „ЕРАЗЪМ +“ – МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ; ПРОЕКТ: + №…

Continue ReadingПРОЕКТ: + № + 2023-1-BG01-KA122-SCH-000115058 „Бъдеще за всички“, обучителен курс: „Разрешаване на конфликти“

Kлуб “ Моят град – минало, настояще, бъдеще“

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект ,,Още една стъпка по пътя към успеха “,програма Еразъм+ № 2022-2-BG01-KA122-SCH-000094865 ,в ПГСС"Царица Йоанна" се проведе първата сесия от новоучредения клуб "…

Continue ReadingKлуб “ Моят град – минало, настояще, бъдеще“

Проект „Ученически практики 2“

За втора поредна година учениците от ПГСС"Царица Йоанна" участваха и реализираха успешно проект BG05M2ОP001-2.015-0001 "Ученически практики – 2. Знания, умения и компетенции в реална работна среда усвоиха 20 гимназисти от…

Continue ReadingПроект „Ученически практики 2“